Rada duszpasterska

image

opiekun: ks. Proboszcz

Stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

Jej skład w kolejności alfabetycznej:

 1. Andrach Jacek
 2. Bielas Lilianna
 3. Fac Franciszek
 4. Kamiński Krzysztof
 5. Komenda Tomasz
 6. Korczyński Rafał
 7. Malinowska Jolanta
 8. Róg Elżbieta
 9. Skalska Danuta
 10. Sura Bogusław
 11. Szumełda Agata
 12. Walczak Józef
 13. Wardęga Andrzej
Share on Facebook0
Udostępnij