Pomocnicy Maryi Matki Kościoła

Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany do istnienia przez Stefana Wyszyńskiego 26 sierpnia 1969 roku. Prymas Tysiąclecia wezwał tym samym wszystkich Polaków, wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy Kościołowi i Ojczyźnie, poprzez Bogurodzicę – Matkę i Królową Polski. Warto pamiętać, iż czasy, w jakich Ruch powstał były bardzo niebezpieczne dla naszego kraju, można z łatwością wymieniać zagrożenia, jakie za sobą niosły dla Narodu, Polski i Kościoła Świętego.

Zaledwie po dwóch latach od pierwszych słów Kardynała Ruch PMK został zaaprobowany przez Episkopat Polski. Pierwszym Duszpasterzem Pomocników był ks. Marian Piątkowski. Ruch rozwijał się w poszczególnych diecezjach, parafiach…

RUCH CHARAKTERYZUJĄ:
POMOCNICZOŚĆ: to bezinteresowna gotowość niesienia pomocy Ojczyźnie, Kościołowi i drugiemu człowiekowi, odnosząca się z szacunkiem do bliźnich

MARYJNOŚĆ: oddanie siebie, całego życia Maryi. Oddanie szczególnej Czci Bogarodzicy poprzez modlitwę. Pomocnik wszystko co robi, czyni z Maryją, przez Maryję i dla Maryi!

KOŚCIELNOŚĆ (eklezjalność): stanowi zadanie dla każdego Pomocnika, jest pobudzaniem świeckich katolików do odpowiedzialności za Kościół, Ojczyznę i drugiego człowieka.

CEL ZAŁOŻENIA PMK:
W liście pasterskim do ludzi Prymas kieruje się z prośbą o pomoc dla Kościoła przez Maryję.
Wszyscy ochrzczeni mają obowiązek apostolstwa.
Najlepszym wzorem jest Maryja, która oddanych sobie ludzi kieruje trudną drogą.

OBOWIĄZKI POMOCNIKA MARYI MATKI KOŚCIOŁA
Nieść pomoc z Maryją
Nieść pomoc Kościołowi
Miłować Kościół
Nieść pomoc bliźnim
Posłuszeństwo Kapłanom

Parafialni PMMK:

 1. Anna Ams
 2. Florian Ams
 3. Elżbieta Dybek
 4. Ryszarda Fac
 5. Stefania Hrycewicz
 6. Irena Jędruch
 7. Renata Kamińska
 8. Renata Kocik
 9. Maria Korczyńska
 10. Janina Kucharska
 11. Bożena Mak
 12. Genowefa Nawrot
 13. Agata Paradowska
 14. Elżbieta Partyka
 15. Maria Anna Partyka
 16. Teresa Partyka
 17. Elżbieta Sarna
 18. Bogusława Smuczek
 19. Ewa Sośnicka
 20. Elżbieta Sowa
 21. Urszula Studnicka
 22. Janina Szumełda
 23. Teresa Walczyszewska
 24. Mieczysława Wardęga
 25. Anna Wojdyło
 26. Bożena Zagaja
Share on Facebook0
Udostępnij