Akcja Katolicka

 

Ks. abp Józef Michalik w refleksji nad Statutem Akcji Katolickiej napisał:

Do Akcji Katolickiej mogą należeć katolicy świeccy, którzy akceptując jej naturę i cele, chcą uczestniczyć w życiu jednej z grup Stowarzyszenia, istniejących na terenie swojej diecezji…. Zasadniczym momentem, decydującym o przystąpieniu do Akcji Katolickiej, jest podpisanie zgody na członkostwo. Poprzedzić je powinno odpowiednie przygotowanie, potrzebne dla zapoznania kandydatów ze statutem, naturą i celami Stowarzyszenia.

W Akcji Katolickiej chodzi o to, aby stworzyć nowy o pogłębionej i zdynamizowanej wierze laikat w Polsce. I tu zrodzi się „nowy” Kościół, który będzie wyzwaniem dla wszystkich: i dla księży, i dla świeckich, i dla świata. Są podstawy do nadziei na nowy ruch duchowości, który już się rodzi na naszych oczach i pomoże w zrozumieniu prawdy zbawczej, która tkwi w Ewangelii. Nowa wizja organicznego apostolstwa świeckich, która się ujawnia, i którą biorą na siebie biskupi, księża i świeccy. Jeśli będzie kontynuowana w pełnej jedności, przyniesie nadzwyczajne owoce.

Czy przyniosła? Wydaje się, że tam, gdzie tworzenie Akcji Katolickiej w diecezji oparto na odpowiednim przygotowaniem, dzisiaj się rozwija. Tam, zaś gdzie powołano Akcję Katolicką bez trudu przygotowawczego, tam zanika.

Zapraszamy na stronę Akcji Katolickiej

Share on Facebook0
Udostępnij