XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 sierpień 2016 rok

ogłoszenia

1. Dzisiaj po każdej Mszy św. zapowiadana zbiórka do puszek na wyposażenie kaplicy szpitalnej pw. MB Miłosierdzia. Cała społeczność szpitalna wyraża swą wdzięczność za zrozumienie i pomoc. Za tydzień (04.IX) o godzinie 09.30 uroczysta Msza św. na terenie szpitala pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego Księdza Arcybiskupa Adama Szala. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Po poświęceniu, Msze św. w kaplicy będą odprawiane w każdy poniedziałek, środę i piątek o godzinie 07.00. Również za tydzień po sumie zmiana tajemnic różańcowych.
2. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota września. W czwartek rozpoczynamy nowy rok szkolny. Msza święta na jego rozpoczęcie o godzinie 07.30. W naszych modlitwach polecajmy nauczycieli i wychowawców. W piątek odwiedziny chorych od godz. 08.00. W sobotę (3.09) organizowana jest pielgrzymka rolników na Jasną Górę (do Częstochowy). Wyjazd o godzinie 07.00. Więcej informacji – p. Józef Sośnicki (kom. 607 669 282).
3. Dziękujemy za ofiary składane na tacę. Troskę o świątynię powierzamy mieszkańcom z ul. Różanej i Kasztanowej (sprzątanie w piątek po Mszy św.).

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 sierpnia 2016 r.

ogłoszenia

1. W środę święto św. Bartłomieja-Apostoła, a w piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
2. W dniu 28 sierpnia 2004 roku ówczesny Metropolita Przemyski Arcybiskup Józef Michalik w protokole powizytacyjnym w zaleceniach duszpasterskich i administracyjnych pisał: „(…) Sprawą bardzo pilną i konieczną jest potrzeba utworzenia kaplicy w szpitalu psychiatrycznym znajdującym się na terenie parafii. Księdzu Proboszczowi zlecam to zadanie i proszę o poinformowanie mnie o podjętych staraniach i rozmowach z Dyrekcją Szpitala (…)”.
Po dwunastu latach, można powiedzieć, że zadanie to zostało zrealizowane. Szpital Psychiatryczny w Żurawicy ma wydzielone i przygotowane pomieszczenie na kaplicę.
Przeżywając Rok Miłosierdzia wielokrotnie słyszeliśmy zachętę Ojca św. Franciszka do podejmowania uczynków miłosierdzia co do duszy i ciała. Staramy się czynić je na miarę naszych możliwości w codziennym życiu.
Wzruszający był apel Papieża o budowę czy zorganizowanie „POMNIKA” jako wotum wdzięczności za Rok Miłosierdzia.
Pragniemy, aby w na terenie naszej parafii tym żywym pomnikiem była kaplica szpitalna pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Będzie to też pamiątka 1050 rocznicy Chrztu Polski. Pomieszczenie już przygotowane, są jeszcze do wykonania drobne prace wykończeniowe i wyposażenie. Kaplica zostanie poświęcona 04 września 2016 roku. Dlatego bardzo proszę o ofiarę na ten cel. Zbiórka do puszek za tydzień 28.VIII.2016 roku po wszystkich Mszach św. przed kościołem. Można też dokonać przelewu na konto parafialne z dopiskiem kaplica szpitalna. Cała społeczność szpitalna jest wdzięczna za zrozumienie i pomoc.
3. Dziękujemy za ofiary składane na tacę. Troskę o świątynię powierzamy mieszkańcom z ul. Żurawiej (sprzątanie w piątek po Mszy św.).