XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 październik 2017 r.

pobrany-plik1. Dzisiaj można złożyć swój podpis pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej obronie życia. Składający go, muszą podać nr PESEL. Rozpoczynamy też tydzień misyjny, modlitwą i ofiarą wspomagamy misjonarzy. Pamiętajmy szczególnie o tych, którzy pochodzą z naszej diecezji.
2. Zapraszamy na nabożeństwa październikowe, które odprawiamy w dni powszednie o godz. 17.30 w niedziele o 15.30, bezpośrednio po nich Eucharystia.
3. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Zadbajmy o groby naszych bliskich, a zwłaszcza ofiarujmy im dar modlitwy. Na stoliku z prasą znajdują się karteczki „wypominkowe”. Czytelnie wypełnione, składamy w zakrystii. Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej okazji. Za poleconych zmarłych modlić się będziemy przez cały listopad.
4. Dziękujemy za ofiary składane na tacę. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na misje. Troskę o świątynię powierzamy mieszkańcom z ul. 3 Maja nr domów 14-29 (sprzątanie w sobotę o godz. 08.00). Bóg zapłać za wpłaty na tegoroczny sezon grzewczy.

 POMAGAMY POLSKIM MISJONARZOM                 

misje

WYPOMINKI…

 

wypominki.2017Zbliża się miesiąc listopad. W parafiach katolickich odprawiane będą tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Tradycja sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Św. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.
Wypominki są po to, abyśmy mieli pewność, za kogoś się modlimy. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna.
Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej.